Home Forum DVD-Blu Ray KONTAKT

Kurs podstawowy dla Adobe Illustrator CC

autor: Robert Sobucki

2. Panel narzędzi

3. Panele i przestrzeń robocza

4. Nawigacja w oknie

5. Wektory a bitmapy - różnice

6. Tryby i profile kolorów

7. Nowy dokument

8. Obszary robocze w dokumencie

9. Zapisywanie grafiki

10. Zaznaczenie

11. Wypełnienie i obrys obiektu

12. Zaznaczenie bezpośrednie

13. Różdżka i lasso

14. Tryb izolacji

15. Skalowanie, obracanie itp

16. Pióro

17. Modyfikacje ścieżki

19. Pióro - kształt kubka

20. Linia i łuk

21. Spirala

22. Siatka prostokątna i biegunowa

23. Prostokąt

24. Elipsa

25. Wielokąt

26. Gwiazda

27. Flara

28. Ułożenie obiektów w stosie

29. Rozmieszczanie i wyrównanie

30. Kopiowanie, wycinanie, wklejanie

31. Ołówek, gładzik, gumka

32. Gumka, nożyczki, nóż

33. Tryby kształtu

34. Odnajdywanie ścieżek

36. Style grafiki

37. Przesunięcie ścieżki

38. Zmiana obrysu kształtu

39. Narzędzie szerokość

40. Narzędzia zniekształcenia

41. Gradient - podstawy

42. Gradient - opcje

43. Gradient na obrysie

44. Przezroczystość, tryby mieszania

45. Kubek - ciąg dalszy pracy

46. Warstwy

47. Panel "wygląd"

48. Efekty

49. Stwórz przejście

50. Maska przycięcia

51. Maska kryjąca

53. Pędzel

54. Zniekształcenie

55. Siatka - podstawy

56. Siatka - odwzorowanie

57. Rozpylanie symboli

58. Tekst - podstawy

59. Tekst - typografia

60. Tekst akapitowy

61. Podział tekstu

62. Oblewanie obiektów tekstem

63. Tekst wewnątrz kształtu

64. Tekst na ścieżce

65. Zmiana tekstu na krzywe

66. Kubki i tło - zakończenie

67. 3D