Home Forum DVD-Blu Ray KONTAKT

Kurs podstawowy dla Adobe Illustrator CC

autor: Robert Sobucki

1. Wstęp i ustawienia

18. Modyfikacje ścieżki cz 2

35. Symbole

52. Siatka perspektywy

2. Panel narzędzi

19. Pióro - kształt kubka

36. Style grafiki

53. Pędzel

3. Panele i przestrzeń robocza

20 Linia i łuk

37. Przesunięcie ścieżki

54 Zniekształcenia

4. Nawigacja w oknie

21. Spirala

38. Zmiana obrysu w kształt

55. Siatka - podstawy

5. Wektory a bitmapy - różnice

22. Siatka prostokątna i biegunowa

39. Narzędzie szerokość

56. Siatka - odwzorowanie obiektu

6. Tryby i profile kolorów

23. Prostokąt

40. Narzędzia zniekształcenia

57. Rozpylanie symboli

7. Nowy dokument

24. Elipsa

41. Gradient - podstawy

58. Tekst - podstawy

8. Obszary robocze w dokumencie

25. Wielokąt

42. Gradient - opcje

59. Tekst - typografia

9. Zapisywanie grafiki

26. Gwiazda

43. Gradient na obrysie

60. Tekst akapitowy

10. Zaznaczenie

27. Flara

44. Przezroczystość, tryby mieszania

61. Podział tekstu

11. Wypełnienie i obrys obiektu

28. Ułożenie obiektów w stosie

45. Kubek - ciąg dalszy pracy

62. Oblewanie obiektów tekstem

12. Zaznaczenie bezpośrednie

29. Rozmieszczenie i wyrównanie

46. Warstwy

63. Tekst wewnątrz kształtu

13. Różdżka i lasso

30. Kopiowanie, wycinanie, wklejanie

47. Panel wygląd

64. Tekst na ścieżce

14. Tryb izolacji

31. Ołówek, gładzik, gumka

48.Efekty

65. Zmiana tekstu na krzywe

15.Skalowanie,obracanie,pochylenie

32. Gumka, nożyczki, nóż

49. Stwórz przejście

66. Kubki i tło - zakończenie

16. Pióro

33. Tryby kształtu

50.Maska przycięcia

67. 3D

17. Modyfikacje ścieżki

34. Odnajdywanie ścieżek

51. Maska kryjąca