Home Forum DVD-Blu Ray KONTAKT

Kurs podstawowy dla programu Gimp 2.6

autor: Robert Sobucki

1. Wstęp

11. Zaznaczenie

21. Klonowanie

2. Ustawienia programu

12. Lasso i różdżka

22. Rozmywanie, wypalanie

3. Dodajemy pędzle, gradienty...

13. Zaznaczenie koloru, nożyce

23. Warstwy

4. Otwieranie i zapisywanie

14. Kadrowanie

24. Maska warstwy

5. Grafika rastrowa a wektorowa

15. Foto manipulacja

25. Kanały i wycinanie obiektów

6. Piksele i rozdzielczość

16. Tekst

26. Animacja

7. Powiększanie, przesuwanie

17. Ścieżki

27. Oświetlenie

8. Pobranie koloru, miarka

18. Transformacja napisu

28. Skróty klawiszowe

9. Granice warstwy, siatka....

19. Gradient

29. Zmiana koloru

10. Obrót, skalowanie....

20. Ołówek, pędzel....

30. Efekt 3D

Nowe opcje wersji Gimp 2.8

Panel narzędzi

Tekst - nowe opcje

Nowości 2.8

Dynamika pędzla

Przekształcenie klatki