Home Forum DVD-Blu Ray KONTAKT

Kurs podstawowy dla Inkscape

autor: Robert Sobucki

1. Wprowadzenie

13. Spirala, obiekt 3D

25. Kartka walentynkowa

36. Perspektywa

2. Wektory a bitmapy - różnica

14. Ulepszanie

25b. Kartka walentynkowa cz 2

37. Natryskiwanie

3. Ustawienia programu

15. Rozmieszczanie obiektów

26. Edycja węzłów

38. Próbnik koloru, wypełnienie

4. Nowy dokument

16. Kopiowanie,  klonowanie

27. Edycja węzłów - praktycznie

39. Filtry

5. Zapisywanie grafiki

17. Gradient

28. Przyciąganie obiektów

40. Interpolacja

6. Otwieranie, importowanie

18. Ołówek

29. Kaligrafia

41. Efekty - ogólnie

7. Wskaźnik

19. Pióro

30. Tekst

42. Wyłączenie z wypełnienia

8. Skalowanie, obrót, pochylenie

20. Obiekt na ścieżkę

31. Zmiana tekstu na ścieżki

43. Warstwy

9. Przenoszenie, zależności skalowania

21. Odsuń, uprość

32. Tekst na ścieżce

44. Układ klonów

10. Panel wypełnienie i kontur

22. Obiekt w deseń

33. Tekst na ścieżce - praktycznie

45. Układ klonów - praktycznie

11. Zoom

23. Maska

34. Tekst wewnątrz kształty

12. Kształty

24. Przytnij

35. Obiekt na ścieżkę