Home Forum DVD-Blu Ray KONTAKT

Kurs podstawowy dla Proshow Producer 7

Autor: Robert Sobucki

1. Wstęp

12. Ustawienia jednego slajdu

23. Narzędzia edycji

34. Mała reklama

2. Ustawienia programu

13. Style slajdów

24. Chroma key

35. Ustawienia dźwięku

3. Wizard

14. Dźwięk dla slajdu

25. Maska przezroczystości

36. Sprawdzenie przejść

4. Dodajemy pierwsze zdjęcia

15. Zmiana tła slajdu

26. Maska - skala szarości

37. Zapis jako jeden plik

5. Przejścia slajdów

16. Tekst w slajdzie

27. Maski - praktycznie

38. Menu płyty

6. Ustawienia czasów

17. Warstwy - puste miejsce

28. Przejścia jako efekt slajdu

39. Własne menu

7. Ustawienia wszystkich slajdów

18. Ścieżka dźwiękowa

29. Menu warstwy

40. Ustawienia do zapisu na płycie

8. Puste slajdy

19. Kolejność działań

30. Gradient

41. Obraz ISO

9. Pierwsze efekty przejść

20. Klatki kluczowe

31. Tekst zaawansowany

10. Zarządzanie efektami

21. Klatki kluczowe cz 2

32. Efekty dla tekstu

11. Okno dialogowe slajdu

22. Zakładka Adjustments

33. Tekst praktycznie

Gotowy pokaz z kursu